.

 

                Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu

                                                                                   tel. (24)2612826  email: spsikorz@wp.pl

 

ePuap:/zspsikorz/domyslna
e-doreczenia: ADE:AE:PL-50896-69595-CJGFF-16

 

 

                        

Projekt „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”


W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła brała udział w projekcie „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego jako projekt systemowy, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

           

W ramach realizacji tego projektu 19 uczniów z klas V i VI nieodpłatnie uczestniczyło w zajęciach:

 

 •       ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) prowadzone przez p. Wiolettę Skowrońską w wymiarze 4 godzin miesięcznie,
 •       zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo – matematycznych prowadzone przez
  p. Wiolettę Skowrońską i p. Elwirę Koprowicz w wymiarze 3 godzin miesięcznie,
 •       zajęcia z zakresu języków obcych prowadzone przez p. Ewelinę Szumańską
  w wymiarze 4 godzin miesięcznie,
 •       zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno – pedagogicznego prowadzone przez
  p. Mariusza Łakomskiego w wymiarze 3 godzin miesięcznie,

 

 •       zajęcia sportowo – wychowawcze prowadzone przez p. Elwirę Koprowicz w wymiarze

6 godzin miesięcznie.

 

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno – wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, zdefiniowanych w dokumencie pt. „Kompetencje kluczowe
w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia", stanowiącym załącznik do Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

 

Istotnymi zamierzeniami projektu było także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy
i agresji, udzielenie dzieciom niezbędnego wsparcia pedagogiczno – psychologiczne, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.

 

Ważną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu było twórcze, nowatorskie
i kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażujące uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo – lekcyjnych. Podczas zajęć prowadzący starali się zapoznać uczniów z materiałem i nauczyć nowych umiejętności. Wpływać na rozwój ich świadomości i odpowiedzialności za swoją komunikację
i bezpieczeństwo zarówno w sieci internetowej jak i w życiu. Cenny był trening umiejętności personalnych, w ramach którego uczestnicy uczyli się budować poczucie własnej wartości
i wytrwale dożyć do wymierzonego celu. Duży nacisk prowadzący włożyli w integrację grupy oraz wyrobienie właściwych postaw tolerancji, pozytywnej komunikacji i współzawodnictwa.

Uatrakcyjnieniem zajęć były wycieczki. W ramach zajęć przyrodniczo – matematycznych dzieci zwiedziły ekspozycje: „X wieków Płocka” i „Secesję” wystawiane przez Muzeum Mazowieckie w Płocku. W zakresie zajęć sportowo – wychowawczych uczestniczyły w lekcji
i zabawach na basenie Pływalni Miejskiej Podolanka w Płocku. Ponad to nauczyciele prowadzący zajęcia przyrodniczo – matematyczne i sportowo – wychowawcze zorganizowali wspólnie lekcję na kręgielni
Fantasy Park wPłocku. W ramach zajęć z języków obcych uczniowie byli w kinie Helios w Płocku na Projekcji filmu „Dino mama”. Możliwość skorzystania z tak atrakcyjnych dla dzieci form organizacji zajęć, była nieoceniona.

            W ramach realizacji tego projektu udało się doposażyć pracownie w ciekawe pomoce dydaktyczne, które jeszcze przez lata będą uatrakcyjniać zajęcia sportowe, językowe, matematyczne, przyrodnicze, pomagać w integrowaniu zespołu klasowego. Wpłyną na lepsze przyswajanie podawanych treści i nabywanie nowych umiejętności.

            Realizacja tego projektu przyniosła zarówno uczestnikom jak i całej szkole wiele korzyści.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.

Przyjaciele szkoły

Witryna Zespołu

Przedszkole Samorządowe

Dyskusyjny Klub Książki

Rekrutacja

Dokumenty szkolne

LOP

Informacje Szkolne

ZHP

Promocja szkoły

Projekty