.

 

                Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu

                                                                                   tel. (24)2612826  email: spsikorz@wp.pl

 

ePuap:/zspsikorz/domyslna
e-doreczenia: ADE:AE:PL-50896-69595-CJGFF-16

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sikorzu: http://spsikorz.pl

Data publikacji strony internetowej:  2013-09-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-03-01

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
o na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
o udostępnione materiały wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej,
o dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
o brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
o brak tekstu alternatywnego do linku/przycisku,
o na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,
o brak wersji kontrastowej (bardzo niski kontrast między kolorami pierwszego planu i tła),
o na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
o strona używa grafik aby przedstawić tekst,
o brak możliwości zmiany rozmiaru tekstu,
o mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
o niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTEPNOŚCI

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

Dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Bożena Sarzalska, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 24 2612826.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja zwrotna
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postepowanie odwoławcze
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sikorzu
Adres: Sikórz 85, 09-411 Biała
Telefon: 24 2612826
Fax: 24 2612826
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostosowanie wejść do budynku
Do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sikorzu, Sikórz 85, 09-411 Biała, prowadzą cztery wejścia.
Wejście główne do szkoły dla osób pieszych znajduje się od strony drogi wojewódzkiej nr 559, gdzie znajduje się również przystanek autobusowy linii 103 KM Płock. Dojście chodnikiem. Do wejścia głównego prowadzą schody z barierkami. Przejście do budynku przez wiatrołap. Wejście nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Drugie wejście dla osób pieszych znajduje się na wprost furtki, prowadzi do przedszkola. Do wejścia prowadzą schody z barierkami. Przejście do budynku przez wiatrołap. Wejście nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Trzecie wejście na wprost placu zabaw od strony parkingu prowadzi do przedszkola. Do wejścia prowadzą schody, brak barierek. Do pomieszczeń przedszkola prowadzą schody. Wejście nie jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Czwarte wejście do budynku szkoły znajduje się od strony parkingu. Do wejścia prowadzą schody z barierkami. Przejście przez wiatrołap. Jest podjazd dla osób poruszających się na wózku. Szerokość drzwi jest dostosowana do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.
Wszystkie drzwi otwierają się siłą mięśni i są wyposażone w samozamykacz.
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na parterze znajduje się winda z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

Dostosowanie korytarzy
Korytarze na piętrach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Progi w przejściu z korytarza do pomieszczeń biurowych są wyrównane z poziomem podłogi.
Dla osób poruszających się na wózkach jest zapewniony dostęp do wszystkich korytarzy i pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku (oprócz jednej Sali przedszkolnej na parterze).

Dostosowanie schodów
W budynku jest jedna klatka schodowa z barierkami. Schody nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind
W budynku znajdują się 1 winda, przystosowana dla osób poruszających się na wózkach i niewidomych – klawisze pięter oznaczone są alfabetem Braille’a. Dostęp na wyższe kondygnacje budynku możliwy jest tylko w asyście pracownika szkoły.

Dostępność pochylni
Do budynku od strony parkingu prowadzi pochylnia dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach.

Dostępność platform
W budynku nie ma platform. Istnieje możliwość posiłkowania się schodołazem.

Dostępność informacji głosowych
W budynku nie są wykorzystywane informacje głosowe.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (poza dźwigiem osobowym) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Dostępność pętli indukcyjnych
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów
Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami. Istnieje podjazd z parkingu na chodnik.

Dostosowanie toalet
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku (parter-IIp.), drzwi toalet są oznakowane. Wyposażenie jest przystosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego
W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sikorzu nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.


Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.

Przyjaciele szkoły

Witryna Zespołu

Przedszkole Samorządowe

Dyskusyjny Klub Książki

Rekrutacja

Dokumenty szkolne

LOP

Informacje Szkolne

ZHP

Promocja szkoły

Projekty