Aktualności

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego 2021/2022

 

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Sikorzu na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 15 marca 2021 i trwać będzie do 26 marca 2021.
Proszę zapoznać się z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym      

 

Wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w sekretariacie w wyżej wymienionym terminie w godz. 7:30-15:30. Dokumenty można pobrać również elektronicznie, wypełnione oraz podpisane wraz z niezbędnymi załącznikami trzeba dostarczyć do sekretariatu.

Po zakończonej rekrutacji, rodzice dzieci, które się zakwalifikowały zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu KARTĘ POTWIERDZENIA WOLI w terminie od 14 kwietnia 2021 do 20 kwietnia 2021.
W przypadku braku potwierdzenia, dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.

 

    Wniosek

   Oświadczenie o wielodzietności

    Oświadzcenie o samotnym wychowywaniu dziecka

   Oświadczenie kryterium samorządowe

    Karta potwierdzenia woli