.

 

                Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sikorzu

                                                                                   tel. (24)2612826  email: spsikorz@wp.pl

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

W szkole istnieją stanowiska  pedagoga i psychologa szkolnego. Działają oni  zgodnie ze statutem szkoły, a do ich zadań należy:

 

  •   rozpoznawanie, przy współpracy z wychowawcą klasowym, warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych uczniów;
  •  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
  •  określanie form i sposobów udzielania uczniom, pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
  •  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  •  podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
  •  prowadzenie działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wśród uczniów zagrożonych uzależnieniem lub innymi przejawami niedostosowania społecznego;
  •  koordynowanie współpracy ze służbą zdrowia i policją w zakresie profilaktyki zagrożeń;
  •  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
  •   udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.

Przyjaciele szkoły

Witryna Zespołu

Przedszkole Samorządowe

Szkoła Pamięta

Dyskusyjny Klub Książki

Dokumenty szkolne

LOP

Informacje Szkolne

ZHP

Promocja szkoły

Projekty